ENTREPRENADARBETEN

Trots vår stora anläggning med flera hallar för både blästring och lackering är det många arbeten som måste utföras på plats ute hos kund. Genom vår mobila utrustning utför vi varierade slags uppdrag direkt hos kund, både i Sverige och i världen.

Det kan röra sig om större produkter som broar, cisterner, traversbalkar, stålkonstruktioner, industrimaskiner och byggnadssmide som måste blästras och lackeras direkt på plats.

Även arbete med produkter som kräver termisk sprutning med zink eller aluminium utför vi på plats hos kund.

Vi utför mobila arbeten på plats hos kund både i Sverige och världen

Scroll to top