BLÄSTRING

Ett mycket viktigt steg i rostskyddsbehandling är blästring. Viking Industrimålning utför såväl blästringsarbeten i någon av våra två blästringshallar eller genom vår mobila utrustning direkt ute hos kund.

Vi utför fristråleblästring och använder engångsmaterial som sand, stålkulor och glaskulor beroende på uppdrag och behov.

Direkt ute hos kund blästrar vi ofta broar och cisterner likaväl som andra större stålkonstruktioner. I våra blästerhallar arbetar vi exempelvis med vägräcken, kylaggregat och varmförzinkade konstruktioner.

Blästring av stålkonstruktioner i våra egna hallar eller ute hos kund

Scroll to top